Skip to main content

Het lidmaatschap van de Porsche 356 Club Nederland is voorbehouden aan diegenen, die een Porsche 356 bezitten, dan wel bezig zijn er een aan te schaffen. Sinds enkele jaren staat het lidmaatschap ook open voor iedereen die de Porsche 356 een warm hart toedraagt. Heb je geen 356, maar wil je wel lid worden, dat kan.

Begunstiger
Als je niet in het bezit bent van een Porsche 356 en toch lid wilt worden dan wordt je na het betalen van het lidmaatschapsgeld Begunstiger. Als begunstiger ontvang je viermaal per jaar het clubblad ‘De 356’. Ook wordt je geïnformeerd over alle clubevenementen. Deelname aan de technische dag en Algemene leden vergadering is toegestaan, deelname aan ritten e.d. is echter alleen toegestaan met een (originele) Porsche 356. Replica’s zijn binnen de Porsche 356 Club Nederland niet toegestaan. Als begunstiger heb je geen stemrecht.

Volwaardig lid
Indien je in het bezit bent van een Porsche 356 (ook indien deze onderhevig is aan een restauratie) dan wordt je volwaardig lid. Als lid ontvang je viermaal per jaar het clubblad ‘De 356’. Ook wordt je geïnformeerd over alle clubevenementen. Ook ben je van harte welkom op onze ritten en andere evenementen. Als lid heb je stemrecht.

Het lidmaatschap van de Porsche 356 Club Nederland bedraagt voor inwoners van Nederland € 56,- per jaar
(vanaf 1 juli: half jaar € 28,-).
Voor inwoners van landen anders dan Nederland bedraagt het lidmaatschap € 81,- per jaar
(vanaf 1 juli: half jaar € 50,50,-).
Het (eenmalig) entreegeld is vastgesteld op € 22,50.

Wil je lid worden? Vul onderstaand formulier in waarna je een e-mail ontvangt voor het afgeven van een machtiging voor het automatisch incasseren van de contributie. Zodra de contributie ontvangen is ontvang je de inlog gegevens voor de website.

De statuten van de Porsche 356 Club Nederland zijn in te zien op deze website onder Club/Statuten en/of zijn op te vragen via het secretariaat

Voor meer informatie kun je contact opnemen met onze ledenadministratie:
Janet van der Ree
secretariaat@porsche356club.nl

Persoonlijke gegevens
Contact gegevens
Adres gegevens
Nieuwsbrief