Skip to main content

Henne Lembeck

Het is misschien al 20 jaar geleden dat we samen met de Siemerinks onderweg waren van Gmünd naar huis. Onze motor begon steeds slechter te lopen, en wat we ook deden, we konden maar niet vinden waar het probleem zat. Nadat ik uiteindelijk van louter ellende de deksels van beide carburateurs had afgehaald, ontdekten we dat in de rechter carburateur nauwelijks benzine aanwezig was. Het was Theo die op het idee kwam om het stukje slang achter de tunnel aan een onderzoek te onderwerpen. Het bleek dat de binnenzijde van de slang niet bestand was tegen de nieuwe additieven in de benzine en zodanig ging opzwellen dat er geen of praktisch geen benzine meer door heen kwam. Het merkwaardige was dat de slang weer zijn oorspronkelijke vorm kreeg als er geen benzine doorkwam. Dus als de auto een poosje gestaan had reed hij weer korte tijd goed en dan begon de ellende weer.

Scheurtjes

Ik vertel dit verhaal na lange tijd nog weer eens omdat deze rubberen benzineslangen dikwijls voor dit soort en soms nog ergere ellende zorgen. Vooral het oude type slang dat Porsche origineel gebruikte, die met een buitenkant van textiel, is bij de huidige benzines volkomen ongeschikt. Op de eerste plaats zwelt het op als het nog een beetje soepel is, maar erger is dat het rubber op den duur hard wordt, hard als glas. Het wordt een benzineleiding in plaats van een benzineslang, met dit verschil dat als je er aan komt of door beweging van de wagen er scheurtjes kunnen optreden, iets wat bij een leiding nooit kan gebeuren. Ruik je benzine als je de motordeksel open doet, dan zie je dikwijls niets bijzonders. Geen natte plekken, hooguit wat vocht op de benzinepomp of op de carburateurs. Heb je dat met nieuwe pakkingen verholpen dan blijft dikwijls de benzinelucht toch aanwezig. Omdat de scheurtjes in de verharde rubberen leidingen dikwijls klein zijn, lekt het niet zichtbaar, maar wordt het textiele omhulsel vochtig. Als je het beet pakt stinken je handen naar benzine. Op den duur wordt het lekken natuurlijk wel erger en gevaarlijker. Dus gooi die troep eruit en koop goede, niet-originele benzineslangen en monteer deze met goede klemmen. Schrik niet van de prijs van goedgekeurde slangen.

Benzinestank

Regelmatig hoor je ook klachten over benzinelucht 'in' de auto. Vaak is hier de oorzaak dezelfde. Zelfs bij een restauratie wordt de slang van de tank naar de leiding door de tunnel vergeten of zelfs bewust maar zo gelaten. Het is namelijk een lastig klusje om de slang daar te vervangen omdat je er niet zo goed bij kunt.Natuurlijk is de kans dat de slang in beweging komt en gaat barsten kleiner, maar als het eenmaal zo ver is kun je het heel goed ruiken in de auto. Doe er dus wat aan, ook al stinkt het nu nog niet! Een andere oorzaak van benzinestank in de auto kan speciaal bij de oudere types ontstaan door de benzinekraan. Op de eerste plaats zal hij zelden of nooit gereinigd worden, maar door ouderdom van de pakkingen kan ook hier benzinelucht vrijkomen. Er zijn pakkingsets in de handel en het is een leuk klusje voor de zaterdag. Zorg er eerst even voor dat je de tank voor 99 procent leeg rijdt. Het maakt de klus eenvoudiger!