Skip to main content

Het lidmaatschap van de Porsche 356 Club Nederland is voorbehouden aan diegenen, die een Porsche 356 bezitten, dan wel bezig zijn er een aan te schaffen. Sinds enkele jaren staat het lidmaatschap ook open voor iedereen die de Porsche 356 een warm hart toedraagt. Heeft u geen 356, maar wilt u wel lid worden, dat kan.

Begunstiger
Als u niet in het bezit bent van een Porsche 356 en u toch lid wilt worden dan wordt u na het betalen van het lidmaatschapsgeld Begunstiger. Als begunstiger ontvangt u viermaal per jaar het clubblad ‘De 356’. Ook wordt u geïnformeerd over alle clubevenementen. Deelname aan de technische dag en Algemene leden vergadering is toegestaan, deelname aan ritten e.d. is echter alleen toegestaan met een (originele) Porsche 356. Replica’s zijn binnen de Porsche 356 Club Nederland niet toegestaan. Als begunstiger heeft u geen stemrecht.

Volwaardig lid
Indien u in het bezit bent van een Porsche 356 (ook indien deze onderhevig is aan een restauratie) dan wordt u volwaardig lid. Als lid ontvangt u viermaal per jaar het clubblad ‘De 356’. Ook wordt u geïnformeerd over alle clubevenementen. Ook bent u van harte welkom op onze ritten en andere evenementen. Als lid heeft u stemrecht.

Het lidmaatschap van de Porsche 356 Club Nederland bedraagt voor inwoners van Nederland, België en Duitsland € 56,- per jaar
(vanaf 1 juli: half jaar € 28,-).
Voor inwoners van landen anders dan Nederland, België en Duitsland bedraagt het lidmaatschap € 81,- per jaar
(vanaf 1 juli: half jaar € 50,50,-).
Het (eenmalig) entreegeld is vastgesteld op € 22,50.

Wilt u lid worden? Klik op Lid worden , vul uw gegevens in en maak het verschuldigde bedrag over. Zodra dit ontvangen is ontvangt u de login gegevens voor de website.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze ledenadministratie:
Janet van der Ree
secretariaat@porsche356club.nl